escola oficial idiomes de badalona escuela idiomas

Telèfon de contacte
93 383 30 99

Esteu aquí

Inici

Curs d'idiomes: Xinès, Juliol 2017

Cursos intensius de xinès de 40 hores

Dates i horari del curs de xinès

Del 3 al 14 de juliol
de dilluns a divendres de 9.30h a 13.30h

Preu

194,80 euros
(ordre ENS/169/2012 de 14 de juny)

Matrícula

Del 12 de maig al 15 de juny
Dl a Dj de 10h a 13h i de 16h a 18.30h i Dv de 10h a 13h

Documentació matrícula

Original i fotocòpia del DNI.
Certificacions acreditatives de les condicions al•legades

Grups reduïts de xinès

Màxim 20 alumnes per grup. L’escola es reserva el dret de no obrir un grup si no s’arriba a un nombre mínim de 12 alumnes. Si queden places lliures, la matrícula romandrà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Edat mínima

15 anys. Els menors d’edat cal que vinguin acompanyats dels pares o tutors legals per formalitzar la matrícula.

Certificats

En acabar el curs es lliurarà un certificat a tots els alumnes que hagin assistit al 80%
de les classes com a mínim.

Crèdits universitaris

Els cursos intensius de xinès es poden convalidar per crèdits universitaris.

Matrícula

La matrícula definitiva quedarà condicionada al resultat obtingut en la prova de nivell i a les places disponibles.
Es retornarà l’import total de la matrícula a les persones que s’hagin quedat sense plaça (per no poder obrir grups o per excés de matrícula).
No es reemborsarà cap import un cop s’hagi iniciat el curs.
En cas de renúncia abans de començar el curs, es reemborsarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives (50,80 €).

La durada dels cursos d’estiu no és equivalent a la dels cursos regulars, per tant, no permeten el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular ni en garanteixen la plaça. No obstant això, es pot accedir a la preinscripció per al curs 2017/18 sense necessitat de fer test de nivell.

Descripció del curs

Curs de familiarització en la llengua xinesa adreçat a aquelles persones que volen iniciar-se en el xinès. Oferim professorat nadiu qualificat, activitats culturals, bon ambient de treball i instal•lacions climatitzades ben equipades.
 

Fulletó explicatiu general del cursos d'estiu

 

escola oficial de idiomes badalona de la generalitat de catalunya

Escola Oficial d´Idiomes de Badalona
Avinguda Marquès de Mont-roig 237
08918 Badalona
telèfon: 93 383 30 99
eoibadalona@xtec.cat