escola oficial idiomes de badalona escuela idiomas

Telèfon de contacte
93 383 30 99

Esteu aquí

Inici

Curs d'idiomes: Alemany, Juliol 2017

Cursos intensius d'alemany de 80 hores

Dates i horari del curs d'alemany

Del 3 al 28 de juliol
de dilluns a divendres de 9.30h a 13.30h

Preu

338,80 euros
(ordre ENS/169/2012 de 14 de juny)

Matrícula

Del 12 de maig al 15 de juny
Dl a Dj de 10h a 13h i de 16h a 18.30h i Dv de 10h a 13h

Documentació matrícula

Original i fotocòpia del DNI.
Certificacions acreditatives de les condicions al•legades

Grups reduïts d'alemany

Màxim 20 alumnes per grup. L’escola es reserva el dret de no obrir un grup si no s’arriba a un nombre mínim de 12 alumnes. Si queden places lliures, la matrícula romandrà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Edat mínima

15 anys. Els menors d’edat cal que vinguin acompanyats dels pares o tutors legals per formalitzar la matrícula.

Certificats

En acabar el curs es lliurarà un certificat a tots els alumnes que hagin assistit al 80%
de les classes com a mínim.

Crèdits universitaris

Els cursos intensius d'alemany es poden convalidar per crèdits universitaris.

Matrícula

La matrícula definitiva quedarà condicionada al resultat obtingut en la prova de nivell i a les places disponibles.
Es retornarà l’import total de la matrícula a les persones que s’hagin quedat sense plaça (per no poder obrir grups o per excés de matrícula).
No es reemborsarà cap import un cop s’hagi iniciat el curs.
En cas de renúncia abans de començar el curs, es reemborsarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives (50,80 €).
La durada dels cursos d’estiu no és equivalent a la dels cursos regulars, per tant, no permeten el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular ni en garanteixen la plaça. No obstant això, es pot accedir a la preinscripció per al curs 2017/18 sense necessitat de fer test de nivell.

Descripció del curs

Curs d’iniciació a l’idioma alemany destinat a aquelles persones que necessiten aprendre l’idioma a nivell bàsic de forma ràpida, ja sigui per motius laborals o per continuar aquests estudis més endavant en cursos anuals. La metodologia emprada és comunicativa i dinàmica i l’objectiu principal és que l’alumnat assoleixi un nivell mínim que li permeti comunicar-se, tant oralment com per escrit. També oferim professorat nadiu qualificat amb experiència a la nostra escola, activitats culturals i instal•lacions climatitzades ben equipades.

 

Fulletó explicatiu del curs d'estiu intensiu d’alemany

 

escola oficial de idiomes badalona de la generalitat de catalunya

Escola Oficial d´Idiomes de Badalona
Avinguda Marquès de Mont-roig 237
08918 Badalona
telèfon: 93 383 30 99
eoibadalona@xtec.cat